vieritä alas

Suunnittelusta se lähtee

Tämän päivän teollinen hirsirakentaminen perustuu tietokoneavusteiseen mallinnukseen ja suunnitteluun (CAD). Hirsirakennuksen puuosien työstö tapahtuu suunnitteluprosessissa tuotetun datan (CAM) avulla. Nykyaikainen tietokoneohjattu tuotantoprosessi sopii hyvin hirsirakentamiseen; se mahdollistaa tehokkaan tuotannon, logistiikan hallinnan ja työmaalla joustavan rakennustavan.

Suunnittelun pohjana tutkittu tieto

Hirsitaloteollisuus tekee hirsirakenteita koskevaa tutkimustyötä, kehittää laatuvaatimuksia ja laatii suunnitteluohjeita. Yhteistyökumppaneina tutkimuksissa ovat mm. VTT, Aalto yliopisto ja TTY. Tutkimusten tulokset ovat jäsentehtaiden käytössä. Hirsitaloja suunnittelevat arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat saavat tarvitessaan tutkimukset käyttöönsä hirsitalojen suunnittelua varten HTT:n jäsentehtailta. Vuoden 2014 lopulla valmistui uusi RT-kortti, "Hirsitalon suunnitteluperusteet (RT82-11168)" ja syksyllä 2016 Puuinfon Tekninen tidote, "Hirsirakenteinen P2 -paloluokan kerrostalo".

Hirsirakenteiden suunnitteluohjeita löydät oheisista linkeistä:

Hirsitaloteollisuuden jäsenyrityksillä on nykyisin tarjolla myös painumattomia hirsirakenteita. Painumaton hirsirakenne on määritelty seuraavasti:

" Painumaton hirsirakenne on päällekkäin asetetuista hirsistä, tiivisteistä ja kiinnikkeistä koottu seinärakenne, jonka pitkäaikainen muodonmuutos viruma huomioiden, suunnitelluissa käyttöolosuhteissa ja laskentakuormien vaikuttaessa on keskimäärin pienempi tai yhtä suuri kuin 0,2 % hirsiseinärakenteen suunnitellusta korkeudesta. Tarvittaessa painumattomuus on osoitettava testituloksin, käytännön mittauksin tai muulla luotettavalla tavalla."

Koulutusmateriaali

Hirsitaloteollisuus ry on yhdessä jäsenyritystensä sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt hirsialan koulutusmateriaalia OPTIMAssa käytettäväksi. Tämän materiaalin käyttöoikeudet ovat Hirsitaloteollisuus ry:llä, mutta Hirsitaloteollisuus luovuttaa ko. materiaalin oppilaitoksille/opettajille vapaasti käytettäväksi opetustoiminnassa Suomessa.

Tässä vaiheessa paketissa on materiaalia lähinnä rakennussuunnittelun tarpeista lähtien, mutta kansiorakenne mahdollistaa materiaalin systemaattisen tallentamisen ja lisäämisen myöhemmin.  Koulutusmateriaalit OPTIMAan vietäväksi löydät täältä www.oamk.fi/~seperala/HTTkoulutus. Tämän linkin alla on oppilaiden itseopiskelupaketti>>

 

Ekologinen valinta

Nykyaikaiset teollisesti valmistetut hirsirakenteet täyttävät viranomaisten kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset. Energiatehokkuuden kannalta tärkeä seinän ilmantiiveys on nykyaikaisilla, massiivihirteen perustuvilla ratkaisuilla samalla tasolla kuin muillakin rakenneratkaisuilla (Tiiveysraportti,Vertia Oy). Elinkaaritutkimus ja hiilinielututkimus tarjoavat tutkijoille, ammattilaisille ja tavallisille rakentajille arvokasta ja perusteltua tietoa (VTT) hirsirakennusten ekologisuudesta.
Lue lisää hirren elinkaarianalyysista > Hirsiseinän laskennallista U-arvoa voidaan kompensoida hiilinielun avulla. Lue lisää >