vieritä alas
08.11.2019

Tuhannen vuoden talo hirrestä -kilpailu tuotti hyviä ideoita

Tuhannen vuoden talo -ideakilpailun palkinnot jaettiin Hirsitaloteollisuus ry:n Syysseminaarissa Tuusulassa perjantaina 8. marraskuuta. Kuvassa vasemmalta Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtaja Marko Saarelainen, Joona Heikkilä, Anna Arpiainen, Pia Mäklin, Lauri Kärpänoja ja professori Janne Pihlajaniemi Oulun yliopistosta. Takarivissä vasemmalta Joni Halme ja Oskari Lumikari.
Kuva: Oscar Lindell

Hirsitaloteollisuus ry:n ja Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki -hankkeen järjestämä Tuhannen vuoden talo hirrestä -ideakilpailu tuotti 16 opiskelijoiden tekemää ehdotusta.

Kilpailu käynnistyi toukokuussa ja päättyi syyskuussa. Siihen saivat osallistua kaikki suomalaisissa arkkitehti- ja rakennusarkkitehtuurikoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa opiskelevat. Kilpailun tarkoituksena oli kannustaa opiskelijoita ideoimaan, miten hirsitalon elinkaari voi olla mahdollisimman pitkä, jopa tuhat vuotta.

Parhaat ideat palkittiin

Kolme parasta ehdotusta palkittiin Tuusulassa 8.11.2019 pidetyssä Hirsitaloteollisuus ry:n Syysseminaarissa. Lisäksi järjestäjät lunastivat kaksi kilpailutyötä. Jaettujen palkintojen yhteissumma oli 3 500 euroa.

Kolme parasta ehdotusta olivat:

1. Vihne, Joona Heikkilä, Aalto-yliopisto
2. Moduuli ABC, Anna Arpiainen ja Pia Mäklin, Aalto-yliopisto
3. Kelo, Joni Halme, Tampereen teknillinen yliopisto

Lunastettavat työt:

Talo vaan, Jaakko Viertiö ja Pietari Sulonen, Aalto-yliopisto
Ja tuhanteen, Lauri Kärpänoja ja Oskari Lumikari, Aalto-yliopisto

Opiskelijoiden mielestä Tuhannen vuoden talo -kilpailun teema oli kiinnostava. Se kannusti osallistujia perehtymään hirsirakentamiseen. Kilpailun tavoitteena ollut mahdollisimman pitkä elinkaari kannusti miettimään erityisesti rakennuksen muunneltavuutta, purettavuutta ja siirrettävyyttä.

Tuomariston arviot palkituista ja lunastetuista ehdotuksista

Tuomaristoon kuuluivat: Markku Karjalainen, rakennusopin professori, Tampereen yliopisto (TAU), professori Janne Pihlajaniemi, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö, Mikko Löf, tekninen johtaja, Kontiotuote Oy ja Seppo Romppainen, toimitusjohtaja, Hirsitaloteollisuus ry. Tuomariston sihteerinä toimi projektitutkija Matti Lakkala, Oulun yliopisto, Moderni Hirsikaupunki -hanke.

Tuomaristo arvioi ehdotuksia seuraavasti:

1. Palkinto, nimimerkki: “Vihne”

Vyöhykeajattelultaan ja kokonaiskonseptiltaan oivallinen ja toimiva kokonaisratkaisu, jossa rakennustekniset ratkaisut rakennusosineen on hyvin pitkälle mietitty. Rakennus on hirren käytöltään muuntojoustava sekä helposti huollettava, purettava ja uudelleen koottava. Hirsikehikko on sijoitettu säältä suojaan nerokkaasti tiilisen porrashuone- ja märkätilaytimen sekä terassiulkokehän välimaastoon. Kokonaisratkaisu on erityisen hyvin sovellettavissa kerrostalorakentamiseen, mikä voisi olla lähitulevaisuudessa hirsirakentamisen uusi aluevaltaus. Samaa periaateratkaisua voidaan käyttää myös toimisto- ja liiketilarakentamisessa. Rakennuksen eri vyöhykkeet mahdollistavat julkisivujen moniulotteisen jäsentelyn ja arkkitehtuurin rikkauden.

2. Palkinto, nimimerkki: Moduuli ABC”

Systemaattiseen moduuliajatteluun perustuva uskottava kilpailuehdotus, jossa on pyritty vakioimaan hirsirakentamisen liitokset, elementtiosat ja aukotukset sekä niiden mittamaailma. Esitetty ratkaisu on sovellettavissa toiminnaltaan monenlaisiin eri rakennuksiin. Vakioitu detaljiikka mahdollistaa hyvin myös rakennuksen purkamisen, siirtämisen ja uudelleen kokoamisen. Ratkaisu on yksinkertainen ja jatkokehittämisen arvoinen. Rakennusopillisesti asiat ovat oikein ja yksinkertaisesti ratkaistu: Ulkoseinän hirsirunko on säältä suojassa näkyvänä pintana rakennusvaipan sisäpuolella, lämmöneristys on hirsirungon ulkopuolella, ulkoverhouksena on kevytrakenteinen sekä helposti huollettava ja uusittava paneeli- tai lautaverhous.

3. Palkinto, nimimerkki: ”Kelo”

Hirsirunkoisista tilaelementtimoduuleista rakentuva yksinkertaisen vahva perusidea, jota voidaan soveltaa eri kokoisiin ja käyttötarkoituksiltaan moninaisiin ja jopa useampikerroksisiin rakennuksiin. Hirsikehikko on sateelta ja auringonpaisteelta pitkien räystäiden, katosten ja julkisivusäleikköjen suojassa. Tilaelementtirakentamista ei ole hirsirakentamisessa aiemmin esitetty, joten esitetty konsepti on hyvinkin jatkokehittämisen arvoinen. Esitetty kilpailuehdotus on varsin viitteellinen.

Lunastus: ”Ja tuhanteen”

Arkkitehtuuriltaan uljas ja hirsirakentamisen perinteeseen voimakkaasti tukeutuva ehdotus. Rakennus on hyvin joustava ja toimiva vyöhykeajatteluineen. Parvekkeet ovat keskeisellä sijalla ja rakennuksen runkoon upotettuina ne ovat hyvin säältä suojassa. Rakennuksen räystäät ovat korostetun pitkät ja antavat hyvän suojan hirsikehikolle. Alaspäin kapeneva rakennusmassa antaa myös sääsuojaa hirsikehikolle. Ehdotuksen tekniset ratkaisut ovat luonnonmukaisia, hirsirakentamiselle luontevia sekä kaikilta osiltaan uskottavasti esitetty ja perusteltu.

Lunastus: ”Talo vaan”

Selkeään vyöhykeajatteluun perustuva kompakti asuinkerrostaloratkaisu, jossa hirsikehikko on säältä suojassa ulkoterassien ja märkätilakeskuspaketin väissä. Asuntopohjat ovat ammattitaitoisesti laaditut. Kokonaiskonsepti on hyvin esitetty ja ratkaisun perspektiivikuvat ovat erityisen näyttäviä. Porrashuonetornin sijoitus itse asuinkerrostalomassaan on hiukan väkinäinen. Asuntoihin käynti rakennusmassan ulkokehältä aiheuttaa jonkin verran häiriöitä ohi kuljettaviin asuntoihin, vaikkakin asiaa on onnistuneesti lievennetty tasoerojen ja terassiaukkojen avulla. Kulkuterassit antavat julkisivuille syvyyttä ja luovat oivan mahdollisuuden rakennuksen julkisivujen moninaiselle käsittelylle.

Ideoiden kehittäminen jatkuu

Tuomaristo piti Tuhannen vuoden talo -kilpailuun esitettyjen ideoiden yleistasoa hyvänä, erityisesti palkitut työt olivat korkeatasoisia. Parhaana palkittu kilpailuehdotus Vihne oli hirsirakenteinen kerrostaloratkaisu. Toiseksi sijoittunut Moduuli ABC sekä kolmanneksi Kelo puolestaan edustavat teollisesti tehokkaasti toteutettavaa rakennejärjestelmäratkaisua.

– Kilpailun tavoitteena oli löytää toteuttamiskelpoisia ideoita hirsirakennusten elinkaaren pidentämiseen ja kierrättämiseen. Näin voidaan yhä paremmin hyödyntää hirsirakenteen kykyä sitoa tehokkaasti hiilidioksidia, toteaa Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

Hirsitaloteollisuus ry aikoo Romppaisen mukaan jatkaa tehtyjen ideoiden työstämistä. Yhdistys on osallistunut sitä varten ympäristöministeriön järjestämään kiertotaloutta koskevaan ideahakuun.

Lehdistötiedotteet

15.05.2024 Kuopio ja Tuusula vuoden pientalomynteisimmät kunnat Lue lisää >
27.03.2024 Seminaarin antia Kalajoella 21.3.2024 Lue lisää >
21.02.2024 Vuosikokous ja seminaari Kalajoella 20.-21.3.2024. Ilmoittaudu viimeistään 6.3.2024. Lue lisää >
29.11.2023 HERÄTYS! Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 voidaan unohtaa mikäli rakentamisen säädös- ja asetusohjausta ei saada kuntoon. Rakentamislaki ja siihen liittyvät asetukset pitäisi olla voimassa 1.1.2025. Lue lisää >
01.11.2023 Eikö kuntia ja valtiota kiinnosta verotulot? Lue lisää >
08.04.2023 Vuosikokousseminaari Pyhällä 30.-31.3.2023 Lue lisää >
08.12.2022 My Town! -loppuraportti on julkaistu Lue lisää >
13.10.2022 Pientalot kaupungissa - Asuntopolitiikan ja kaavoituksen käyttämätön resurssi Lue lisää >
10.03.2022 Kevätwebinaari 2022 on pidetty. Katso esitykset täältä. Lue lisää >
09.02.2022 Hyvä olon keskus Pirtti Lue lisää >
24.11.2021 Syysseminaarin 2021 satoa Lue lisää >
13.11.2021 Hirsirakenteiden maanjäristysmitoitus Lue lisää >
02.09.2021 Mitä kuntapäättäjän tulisi tietää rakentamisesta Lue lisää >
11.05.2021 Oulu ja Lieto vuoden pientalomyönteisimmät kunnat 2021 Lue lisää >
09.04.2021 Kevätwebinaari 2021 on pidetty. Katso webinaari. Lue lisää >
08.04.2021 Hirsitaloteollisuuden kehitys jatkuu vahvana Lue lisää >
31.03.2021 Suomi, maailman onnellisin maa - missä on asumisen laatu? Lue lisää >
16.03.2021 Pientalorakentaminen kasvussa Lue lisää >
09.12.2020 Syyswebinaari 2020 Lue lisää >
27.11.2020 Hiilineutraali rakentaminen ja asuminen on mahdollista jo nyt Lue lisää >
12.06.2020 Hirsiomakotitalojen markkinaosuus on edelleen kasvussa Lue lisää >
07.04.2020 Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana Lue lisää >
06.04.2020 SUOMEEN RAKENNETAAN MAAILMAN ENSIMMÄINEN HIILINEUTRAALI ASUINALUE Lue lisää >
24.03.2020 Muurame on Vuoden pientalomyönteisin kunta 2020 Lue lisää >
15.11.2019 Syyseminaari 2019 Lue lisää >
08.11.2019 Tuhannen vuoden talo hirrestä -kilpailu tuotti hyviä ideoita Lue lisää >
24.09.2019 Hirsitaloteollisuus hakee aluetta hiilineutraalille rakentamishankkeelle Lue lisää >
05.09.2019 Hirren ympäristöseloste julkistettiin Jyväskylän Puumessuilla Lue lisää >
18.07.2019 Hirsitalojen kysyntä kasvaa Lue lisää >
09.07.2019 Kipinän hirsinen kyläkoulu on sitonut hiilidioksidia jo 90 vuotta, nyt varasto kasvaa Lue lisää >
15.05.2019 Tuhannen vuoden talo hirrestä! Lue lisää >
16.04.2019 Kevätseminaarin antia Lue lisää >
11.04.2019 Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana Lue lisää >
11.04.2019 Jalo Poijula ja Esko Rintamäki Hirsitaloteollisuuden kunniajäseniksi Lue lisää >
09.04.2019 Hirsitaloteollisuus tähtää vahvaan kasvuun Lue lisää >
06.04.2019 Vuoden pientalomyönteisin kunta on Kontiolahti Lue lisää >
01.04.2019 Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi Lue lisää >
07.03.2019 Kevätseminaari ja vuosikokous Oulussa 9.-10.4.2019 Lue lisää >
18.12.2018 Hirsitaloteollisuuden Syysseminaari Tallinnassa 22.-23.11.2018 Lue lisää >
12.09.2018 Marko Saarelainen Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajaksi Lue lisää >
14.05.2018 Puutuoteteollisuuden tutkimustieto löytyy nyt yhdestä portaalista Lue lisää >
16.04.2018 Vuoden pientalomyönteisin kunta on Rusko Lue lisää >
14.04.2018 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 2018 Pudasjärven kaupungille Lue lisää >
11.04.2018 Hirsirakentaminen kasvussa - puun terveysvaikutuksista uusia näyttöjä Lue lisää >
11.04.2018 Esko Rintamäki jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n johdossa Lue lisää >
10.04.2018 Vuosikokousseminaari 2018 Lue lisää >
12.03.2018 Äänestä Suomen pientalomyönteisin kunta Lue lisää >
07.03.2018 Hirren käyttö kasvaa julkisessa rakentamisessa - hirsi menestyy myös arkkitehtikilpailuissa! Lue lisää >
11.01.2018 Uudet asetukset 1.1.2018 Lue lisää >
27.12.2017 Syyseminaari 2017, ohjelma ja esitykset Lue lisää >
19.12.2017 Syysseminaarin 2017 avaus Lue lisää >
19.12.2017 Ministeri Tiilikaisen terveiset Lue lisää >
18.12.2017 Pudasjärven hirsikoulun ensimmäisestä kouluvuodesta hyvät kokemukset Lue lisää >
17.12.2017 Vähähiilisen rakentamisen tiekartta; Suomi hiilineutraali maa 2045 mennessä Lue lisää >
14.12.2017 Rakentamisen hiilijalanjälkilaskennan kehittämiseen etsitään pilotteja Lue lisää >
13.12.2017 Hirsirakentamisen suunnittelukilpailu Lue lisää >
09.11.2017 Hirsitalot asuntomessukävijöiden mieleen Lue lisää >
02.05.2017 Vuosikokousseminaarin satoa Lue lisää >
12.04.2017 Hirsitaloteollisuus ry jatkaa Esko Rintamäen johdolla Lue lisää >
10.04.2017 Siilinjärvi on Suomen pientalomyönteisin kunta Lue lisää >
16.11.2016 Vuoden 2016 Puupalkinto Pudasjärven hirsikampukselle Lue lisää >
14.11.2016 Uudet energiamääräykset kurittavat eniten ekologista omakotirakentamista Lue lisää >
11.11.2016 Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 2016 on pidetty Lue lisää >
20.07.2016 Hirsirakentaminen hyvässä nosteessa – uusien hirsitalojen markkinaosuus jo lähes 20 % Lue lisää >
26.05.2016 Hiilijalanjäljen pienentäminen on päätavoite, malttia energiatehokkuusvaatimuksiin Lue lisää >
19.05.2016 Hirsirakentaminen on osa kansallista biotalousstrategiaa – vai onko? Lue lisää >
06.05.2016 Puulla myönteisiä vaikutuksia sisäilman laatuun Lue lisää >
24.04.2016 Suomalaiset haluavat asua edelleenkin pientaloissa Lue lisää >
19.04.2016 Hirstaloteollisuuden puheenjohtajana jatkaa Esko Rintamäki Lue lisää >
22.10.2015 Hirsitaloteollisuus ry:n edunvalvonta tiivistyy Lue lisää >
23.04.2015 Vuosikokouksessa positiivinen vire Lue lisää >
07.04.2015 Hirren käyttö julkisessa rakentamisessa kasvussa Lue lisää >
27.11.2014 Kahvila Birgitta Hernesaari on Vuoden Hirsirakennus 2014 Lue lisää >
29.09.2014 Hirsirakennusten hyvä sisäilma ja kosteustekninen turvallisuus kiinnostavat rakennuttajia Lue lisää >
11.06.2014 Hirsitalojen markkinaosuus tasaisessa kasvussa Lue lisää >
25.02.2014 Eurooppalainen hirsitaloteollisuus: Rakennuksen koko elinkaaren vaikutus hiilijalanjälkeen huomioitava EU:n tulevissa rakennusmääräyksissä Lue lisää >
07.11.2013 Honkatalojen valmistama moderni pientalo voitti vuoden 2013 hirsirakennuskilpailun Lue lisää >
02.07.2013 Päiväkoteja rakennetaan yhä useammin hirrestä Lue lisää >
07.05.2013 Hirsitaloissa sisäilman laatu ja ympäristötekijät korostuvat Lue lisää >
28.11.2012 Pudasjärven hirsikorttelihankkeen yhteydessä tutkittiin hirsitaloasukkaiden asumisterveyttä ja -tyytyväisyyttä Lue lisää >
08.11.2012 Hirsisetin valmistama moderni piilopirtti voitti vuoden 2012 hirsirakennuskilpailun Lue lisää >
31.10.2011 Vuoden 2011 hirsirakennus -kilpailun voitti Honkarakenteen Lokki-huvila Lue lisää >
31.10.2011 Ekotehokkaaksi todettu hirsitalo täyttää uudet energiatehokkuusmääräykset Lue lisää >
24.03.2009 Tuore tutkimus hirsiseinän elinkaaresta kertoo: Hirsitalon ympäristövaikutukset suotuisia Lue lisää >
22.01.2009 Hirsitaloteollisuus valmistautunut energiatehokkuuden vaatimuksiin Lue lisää >