vieritä alas
31.03.2021

Suomi, maailman onnellisin maa - missä on asumisen laatu?

Suomalaisen kaupunkirakentamisen yleisenä ohjenuorana on viime vuosikymmenet ollut pyrkimys tiiviimpiin ja sen kautta liikkumistarpeen pienentämiseen kannustavaan yhdyskuntarakenteeseen.

– Käynnissä oleva kaupungistuminen on kuitenkin nähtävä toiminnallisesti muuttuvia historiallisia perinteisiä kaupunkikeskustoja laajempana kysymyksenä. Liikennejärjestelmän nopeutumisen ja logististen kustannusten dramaattisen laskun myötä historiallisen kaupungin spontaanisti syntynyt tiiviys ei enää ole samalla tavalla välttämätön, sanoi Helsingin yliopiston kaupunkitieteen professori Mari Vaattovaara puhuessaan kaupunkikehityksen tarpeista ja suunnittelun nykytilasta Hirsitaloteollisuus ry:n Kevätwebinaarissa 31.3.2021.

Vaattovaaran mukaan on ilmeistä, että nykykaupungin rakentumisen tapa tarvitsee tuekseen, ymmärryksen perustaksi ja poliittisen ohjauksen lähtökohdiksi paljon muutakin kuin olettamuksia tiiviydestä kehityksen ohjaajana.

Suomessa, erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla on Vaattovaaran mukaan muutamassa vuodessa menetetty vuosikymmenten aikana saavutettu asumisväljyyden lisääntyminen. Uusille asuinalueille rakennetaan mittavissa määrin yksiöitä ja lähes yksinomaan pientä asuntokantaa.

– Esimerkiksi Tampereella vuonna 2018 valmistuneiden yli 3000:n asunnon keskikoko on vain 38,8 m² ja asunnoista peräti puolet oli yksiöitä. Vertailutietona voidaan mainita, että Helsingin Kalliossa vuosina 1920–1949 rakennettujen asuntojen keskikoko oli juuri tuo Tampereen vuoden 2018 asuntojen keskikoko 38 m², Vaattovaara sanoi. 

Vaattovaara totesi, että Suomessa asumisen tarpeet ovat tällä hetkellä korvautuneet asuntotuotannon määrällisillä tavoitteilla. Sen sijaan eriytyviä toiveita, asuinympäristön laatua tai ihanan kaupungin ominaisuuksia ei lainkaan tunnisteta, tai jos tunnistetaan ei aseteta toiminnan tavoitteeksi.

– Esitän laadullisten ominaisuuksien ja kriteerien esiin nostamista tai uudelleen palauttamista kaupunkikehityksen moninaistamiseksi, Vaattovaara sanoi.

Hirsitaloteollisuus haluaa olla kehittämässä kaupunkirakentamista

Hirsitaloteollisuus ry:n kaksi vuotta sitten aloittaman My Town -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää asukaslähtöinen, turvallinen, terveellinen, luonnonläheinen ja ekologinen asuinympäristö yhteistyössä Oulun yliopiston ja Tuusulan kunnan kanssa. Näissä poikkeusoloissa, joissa nyt elämme, nämä tavoitteet ovat entistäkin ajankohtaisempia.

– On selkeästi nähtävissä kodin merkityksen ja asumisen laatutietoisuuden kasvu. Koti on koko perheen turvasatama, jossa yhä useammin myös työskennellään ja johon ollaan valmiita panostamaan entistä enemmän, sanoo Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtaja, Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

My Town -hankkeen tulosten pohjalta voidaan sanoa, että hirrestä voidaan tehdä modernia, hiilineutraalia asuinympäristöä kaupunkiympäristöön jo nyt.

– Tuusulan kunnan kanssa erinomaisesti sujunut My Town -yhteistyö jatkuu nyt käytännön toteutusvaiheeseen, kertoo Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

Tuusula tarjoaa asumisen taidetta

Luonnonläheisen ja kylämäisen asumisen, eli varsin tuusulalaisiksi tunnistettavien piirteiden yhdistyminen tiiviiseen ja kaupunkimaiseen asumiseen kiinnostaa Rykmentinpuistossa.

Hiilineutraalin My Town! -alueen suunnittelu Tuusulan Rykmentinpuistoon on hyvä esimerkki kunnan ja taloteollisuuden yhteistyöstä, jonka avulla saadaan aikaan kiinnostavaa kaupunkikuvaa ja edistetään tavoitetta asuntojen ekologisesta rakentamisesta. Muita hankkeen osapuolia olivat ympäristöministeriö ja Oulun yliopisto.

– Tuusulassa näemme tärkeänä luoda hyvää asuinympäristöä. Meillä asukkaat ovat Suomen tyytyväisimpiä, ja se vasta onkin asumisen taidetta, sanoo Tuusulan pormestari Arto Lindberg.

– Odotamme yhteistyössä Hirsitaloteollisuuden kanssa suunnitellun alueen tonttien kysynnän olevan korkeaa. Uskon, että hankkeeseen mukaan tulevat rakennuttajat toteuttavat monipuolisia puurakentamisen ratkaisuja, jotka sopivat hyvin Tuusulaan.

Lisätietoja antavat:

Hirsitaloteollisuus ry: Seppo Romppainen, toimitusjohtaja, seppo.romppainen@hirsikoti.fi, 050 376 5901 tai Marko Saarelainen, hallituksen puheenjohtaja, marko.saarelainen@honka.com, 040 542 0254
Tuusulan kunta: Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi, 040 314 3101

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön hirsirakennuksista, professori Mari Vaattovaarasta ja Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtaja Marko Saarelaisesta löytyy tästä linkistä:
https://huzza.kuvat.fi/i/524ac3vRBeMDzYnkwqGJEWPKb7sCjSVU

Rakennusten kuvat ovat Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden My Town! -hankkeen mallinnuksia tulevaisuuden hirsirakennuksista. Tekijän nimi on mainittava julkaisemisen yhteydessä. Nimet löytyvät kuvien metatiedoista.

Lehdistötiedotteet

15.05.2024 Kuopio ja Tuusula vuoden pientalomynteisimmät kunnat Lue lisää >
27.03.2024 Seminaarin antia Kalajoella 21.3.2024 Lue lisää >
21.02.2024 Vuosikokous ja seminaari Kalajoella 20.-21.3.2024. Ilmoittaudu viimeistään 6.3.2024. Lue lisää >
29.11.2023 HERÄTYS! Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 voidaan unohtaa mikäli rakentamisen säädös- ja asetusohjausta ei saada kuntoon. Rakentamislaki ja siihen liittyvät asetukset pitäisi olla voimassa 1.1.2025. Lue lisää >
01.11.2023 Eikö kuntia ja valtiota kiinnosta verotulot? Lue lisää >
08.04.2023 Vuosikokousseminaari Pyhällä 30.-31.3.2023 Lue lisää >
08.12.2022 My Town! -loppuraportti on julkaistu Lue lisää >
13.10.2022 Pientalot kaupungissa - Asuntopolitiikan ja kaavoituksen käyttämätön resurssi Lue lisää >
10.03.2022 Kevätwebinaari 2022 on pidetty. Katso esitykset täältä. Lue lisää >
09.02.2022 Hyvä olon keskus Pirtti Lue lisää >
24.11.2021 Syysseminaarin 2021 satoa Lue lisää >
13.11.2021 Hirsirakenteiden maanjäristysmitoitus Lue lisää >
02.09.2021 Mitä kuntapäättäjän tulisi tietää rakentamisesta Lue lisää >
11.05.2021 Oulu ja Lieto vuoden pientalomyönteisimmät kunnat 2021 Lue lisää >
09.04.2021 Kevätwebinaari 2021 on pidetty. Katso webinaari. Lue lisää >
08.04.2021 Hirsitaloteollisuuden kehitys jatkuu vahvana Lue lisää >
31.03.2021 Suomi, maailman onnellisin maa - missä on asumisen laatu? Lue lisää >
16.03.2021 Pientalorakentaminen kasvussa Lue lisää >
09.12.2020 Syyswebinaari 2020 Lue lisää >
27.11.2020 Hiilineutraali rakentaminen ja asuminen on mahdollista jo nyt Lue lisää >
12.06.2020 Hirsiomakotitalojen markkinaosuus on edelleen kasvussa Lue lisää >
07.04.2020 Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana Lue lisää >
06.04.2020 SUOMEEN RAKENNETAAN MAAILMAN ENSIMMÄINEN HIILINEUTRAALI ASUINALUE Lue lisää >
24.03.2020 Muurame on Vuoden pientalomyönteisin kunta 2020 Lue lisää >
15.11.2019 Syyseminaari 2019 Lue lisää >
08.11.2019 Tuhannen vuoden talo hirrestä -kilpailu tuotti hyviä ideoita Lue lisää >
24.09.2019 Hirsitaloteollisuus hakee aluetta hiilineutraalille rakentamishankkeelle Lue lisää >
05.09.2019 Hirren ympäristöseloste julkistettiin Jyväskylän Puumessuilla Lue lisää >
18.07.2019 Hirsitalojen kysyntä kasvaa Lue lisää >
09.07.2019 Kipinän hirsinen kyläkoulu on sitonut hiilidioksidia jo 90 vuotta, nyt varasto kasvaa Lue lisää >
15.05.2019 Tuhannen vuoden talo hirrestä! Lue lisää >
16.04.2019 Kevätseminaarin antia Lue lisää >
11.04.2019 Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana Lue lisää >
11.04.2019 Jalo Poijula ja Esko Rintamäki Hirsitaloteollisuuden kunniajäseniksi Lue lisää >
09.04.2019 Hirsitaloteollisuus tähtää vahvaan kasvuun Lue lisää >
06.04.2019 Vuoden pientalomyönteisin kunta on Kontiolahti Lue lisää >
01.04.2019 Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi Lue lisää >
07.03.2019 Kevätseminaari ja vuosikokous Oulussa 9.-10.4.2019 Lue lisää >
18.12.2018 Hirsitaloteollisuuden Syysseminaari Tallinnassa 22.-23.11.2018 Lue lisää >
12.09.2018 Marko Saarelainen Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajaksi Lue lisää >
14.05.2018 Puutuoteteollisuuden tutkimustieto löytyy nyt yhdestä portaalista Lue lisää >
16.04.2018 Vuoden pientalomyönteisin kunta on Rusko Lue lisää >
14.04.2018 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 2018 Pudasjärven kaupungille Lue lisää >
11.04.2018 Hirsirakentaminen kasvussa - puun terveysvaikutuksista uusia näyttöjä Lue lisää >
11.04.2018 Esko Rintamäki jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n johdossa Lue lisää >
10.04.2018 Vuosikokousseminaari 2018 Lue lisää >
12.03.2018 Äänestä Suomen pientalomyönteisin kunta Lue lisää >
07.03.2018 Hirren käyttö kasvaa julkisessa rakentamisessa - hirsi menestyy myös arkkitehtikilpailuissa! Lue lisää >
11.01.2018 Uudet asetukset 1.1.2018 Lue lisää >
27.12.2017 Syyseminaari 2017, ohjelma ja esitykset Lue lisää >
19.12.2017 Syysseminaarin 2017 avaus Lue lisää >
19.12.2017 Ministeri Tiilikaisen terveiset Lue lisää >
18.12.2017 Pudasjärven hirsikoulun ensimmäisestä kouluvuodesta hyvät kokemukset Lue lisää >
17.12.2017 Vähähiilisen rakentamisen tiekartta; Suomi hiilineutraali maa 2045 mennessä Lue lisää >
14.12.2017 Rakentamisen hiilijalanjälkilaskennan kehittämiseen etsitään pilotteja Lue lisää >
13.12.2017 Hirsirakentamisen suunnittelukilpailu Lue lisää >
09.11.2017 Hirsitalot asuntomessukävijöiden mieleen Lue lisää >
02.05.2017 Vuosikokousseminaarin satoa Lue lisää >
12.04.2017 Hirsitaloteollisuus ry jatkaa Esko Rintamäen johdolla Lue lisää >
10.04.2017 Siilinjärvi on Suomen pientalomyönteisin kunta Lue lisää >
16.11.2016 Vuoden 2016 Puupalkinto Pudasjärven hirsikampukselle Lue lisää >
14.11.2016 Uudet energiamääräykset kurittavat eniten ekologista omakotirakentamista Lue lisää >
11.11.2016 Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 2016 on pidetty Lue lisää >
20.07.2016 Hirsirakentaminen hyvässä nosteessa – uusien hirsitalojen markkinaosuus jo lähes 20 % Lue lisää >
26.05.2016 Hiilijalanjäljen pienentäminen on päätavoite, malttia energiatehokkuusvaatimuksiin Lue lisää >
19.05.2016 Hirsirakentaminen on osa kansallista biotalousstrategiaa – vai onko? Lue lisää >
06.05.2016 Puulla myönteisiä vaikutuksia sisäilman laatuun Lue lisää >
24.04.2016 Suomalaiset haluavat asua edelleenkin pientaloissa Lue lisää >
19.04.2016 Hirstaloteollisuuden puheenjohtajana jatkaa Esko Rintamäki Lue lisää >
22.10.2015 Hirsitaloteollisuus ry:n edunvalvonta tiivistyy Lue lisää >
23.04.2015 Vuosikokouksessa positiivinen vire Lue lisää >
07.04.2015 Hirren käyttö julkisessa rakentamisessa kasvussa Lue lisää >
27.11.2014 Kahvila Birgitta Hernesaari on Vuoden Hirsirakennus 2014 Lue lisää >
29.09.2014 Hirsirakennusten hyvä sisäilma ja kosteustekninen turvallisuus kiinnostavat rakennuttajia Lue lisää >
11.06.2014 Hirsitalojen markkinaosuus tasaisessa kasvussa Lue lisää >
25.02.2014 Eurooppalainen hirsitaloteollisuus: Rakennuksen koko elinkaaren vaikutus hiilijalanjälkeen huomioitava EU:n tulevissa rakennusmääräyksissä Lue lisää >
07.11.2013 Honkatalojen valmistama moderni pientalo voitti vuoden 2013 hirsirakennuskilpailun Lue lisää >
02.07.2013 Päiväkoteja rakennetaan yhä useammin hirrestä Lue lisää >
07.05.2013 Hirsitaloissa sisäilman laatu ja ympäristötekijät korostuvat Lue lisää >
28.11.2012 Pudasjärven hirsikorttelihankkeen yhteydessä tutkittiin hirsitaloasukkaiden asumisterveyttä ja -tyytyväisyyttä Lue lisää >
08.11.2012 Hirsisetin valmistama moderni piilopirtti voitti vuoden 2012 hirsirakennuskilpailun Lue lisää >
31.10.2011 Vuoden 2011 hirsirakennus -kilpailun voitti Honkarakenteen Lokki-huvila Lue lisää >
31.10.2011 Ekotehokkaaksi todettu hirsitalo täyttää uudet energiatehokkuusmääräykset Lue lisää >
24.03.2009 Tuore tutkimus hirsiseinän elinkaaresta kertoo: Hirsitalon ympäristövaikutukset suotuisia Lue lisää >
22.01.2009 Hirsitaloteollisuus valmistautunut energiatehokkuuden vaatimuksiin Lue lisää >