vieritä alas
19.05.2016

Hirsirakentaminen on osa kansallista biotalousstrategiaa – vai onko?

Suomessa laaditaan parhaillaan uusia rakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä ympäristöministeriön johdolla. Määräysten lähtökohtana ovat EU-direktiivit, joiden taustalta taas löytyvät kansainväliset ilmastosopimukset. Niiden tavoitteena on hillitä ja rajoittaa hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti.

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ilmastosopimuksiin. Meillä hiilijalanjäljen pienentäminen on nähty suurena mahdollisuutena. Kuuden eri ministeriön voimin (työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö) ja yhdessä VTT:n sekä Sitran kanssa on laadittu vuonna 2014 Suomen kansallinen biotalousstrategia. Tähän strategiaan on kirjoitettu auki se, miten siirtyminen ”hiilitaloudesta” biotalouteen voi synnyttää Suomeen uutta osaamista ja taloudellista aktiviteettia. Itse asiassa tämä taloudellinen mahdollisuus on niin suuri, että se on nostettu keskeiseksi ohjelmakokonaisuudeksi nykyiseen hallitusohjelmaan.

Rakentaminen ja rakentamisessa käytettyjen materiaalien kierrätys ja valmistus ovat keskeinen osa biotaloutta. Kansallisen biotalousstrategian keskeisenä tavoitteena on lisätä uusiutuvien materiaalien ja raaka-aineiden käyttöä uusiutumattomien sijaan.

Kuten eurooppalaisessa €CO2-tutkimushankkeen tuloksissa todetaan: ”mitä enemmän puuta rakennuksessa käytetään, sitä pienemmäksi talon koko elinkaarenhiilijalanjälki jää ja sitä vähemmän energiaa tarvitaan rakennuksen koko elinkaaren aikana.”

Suomen suurimpien hirsitalovalmistajien yhteinen yhdistys Hirsitaloteollisuus ry on viime vuosina omilla resursseillaan teetättänyt useita tutkimuksia (mm. VTT) hirsitalorakentamisen elinkaarivaikutuksista hiilijalanjälkeen. Näiden tutkimusten tulokset ovat täysin yhteneväiset €CO2-tutkimushankkeen tulosten kanssa.

Nyt kun uusia määräyksiä laaditaan, niin kysymys kuuluu: onko Suomen hallitusohjelma ja biotaloustrategia pelkkää sananhelinää ja juhlapuhetta vai siirrymmekö käytännön tekoihin kohti biotaloutta? Unohtuvatko nyt rakennuksen elinkaarenaikainen hiilijalanjälki ja Suomen biotaloustavoitteet pelkkää rakennusten käytön aikaista energiankulutusta minimoitaessa?

Kaikessa tässä energiatehokkuus- ja hiilijalanjälkikeskustelussa unohtuu helposti se tärkein asia – rakennusten on oltava terveellisiä ja turvallisia käyttäjilleen. Nykyaikaiset hirsirakennukset täyttävät hyvin voimassa olevat tiiviys- ja energiatehokkuusvaatimukset ja ovat lukuisten tutkimusten mukaan sisäilmaltaan ihanteellisia. Hygroskooppisena materiaalina puu tasaa itseohjautuvasti sisäilman suhteellista kosteutta hengitysilman kannalta suotuisaan suuntaan.  Itävaltalaistutkimusten mukaan lapset ovat puisessa sisätilassa rauhallisempia. Suomessa viime aikoina ”homepäiväkotien” tilalle rakennetuista hirsipäiväkodeista käyttäjät ovat antaneet pelkästään myönteistä palautetta ilman laadusta, akustiikasta ja viihtyisästä työskentely-ympäristöstä.

Suomi on maailman johtava hirsirakennusten viejämaa. Ala työllistää meillä tuhansia ihmisiä. Mikäli Suomessa ei osata tulkita tehtyjä tutkimuksia ja soveltaa niitä uuteen lainsäädäntöön, suomalaisten hirsirakentajien vienniltä putoaa pohja pois. Hirsirakennusten viennin uskottavuus on koetuksella, mikäli kotimaassa sitä ei enää voi toteuttaa. Mikäli ensimmäisen lausuntokierroksen e-lukuvaatimukset toteutuvat, päiväkotien ja koulujen ja muiden julkisten rakennusten osalta massiivinen hirsi on suljettu rakentamisvaihtoehdoista pois. Tämä ei ainakaan edistä kilpailua rakennusalalla. Hallitusohjelman tavoite on tässäkin suhteessa juuri päinvastainen.

Haluan tuoda myös esille sen, että Suomessa ympäristöministeriön virkamiehet ovat valmiita suoraan ja rakentavaan keskusteluun. Ymmärrämme hyvin ne paineet, joita eri sidosryhmät ovat tuoneet ja vielä tuovat tähän keskusteluun.

On selvää, että hyvään rakentamiseen tarvitaan hyvin monenlaisia materiaaleja ja ratkaisuja. Hirsitaloteollisuus ry toivoo, että eri toimijat eivät sorru tässä energiatehokkuuskeskustelussa toistensa tuotteiden vähättelyyn. Me emme itse pidä hirttä minään nostalgiatuotteena, vaan vakavasti otettavana vaihtoehtona moneen eri rakentamistarpeeseen. Olemme merkittävä osa suomalaista rakennustuoteteollisuuden vientiä. Olemme osa suomalaista biotaloutta. Toivottavasti tämä tarina saa jatkua.

Hirsitaloteollisuus ry

Seppo Romppainen

asiamies

Lehdistötiedotteet

15.05.2024 Kuopio ja Tuusula vuoden pientalomynteisimmät kunnat Lue lisää >
27.03.2024 Seminaarin antia Kalajoella 21.3.2024 Lue lisää >
21.02.2024 Vuosikokous ja seminaari Kalajoella 20.-21.3.2024. Ilmoittaudu viimeistään 6.3.2024. Lue lisää >
29.11.2023 HERÄTYS! Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 voidaan unohtaa mikäli rakentamisen säädös- ja asetusohjausta ei saada kuntoon. Rakentamislaki ja siihen liittyvät asetukset pitäisi olla voimassa 1.1.2025. Lue lisää >
01.11.2023 Eikö kuntia ja valtiota kiinnosta verotulot? Lue lisää >
08.04.2023 Vuosikokousseminaari Pyhällä 30.-31.3.2023 Lue lisää >
08.12.2022 My Town! -loppuraportti on julkaistu Lue lisää >
13.10.2022 Pientalot kaupungissa - Asuntopolitiikan ja kaavoituksen käyttämätön resurssi Lue lisää >
10.03.2022 Kevätwebinaari 2022 on pidetty. Katso esitykset täältä. Lue lisää >
09.02.2022 Hyvä olon keskus Pirtti Lue lisää >
24.11.2021 Syysseminaarin 2021 satoa Lue lisää >
13.11.2021 Hirsirakenteiden maanjäristysmitoitus Lue lisää >
02.09.2021 Mitä kuntapäättäjän tulisi tietää rakentamisesta Lue lisää >
11.05.2021 Oulu ja Lieto vuoden pientalomyönteisimmät kunnat 2021 Lue lisää >
09.04.2021 Kevätwebinaari 2021 on pidetty. Katso webinaari. Lue lisää >
08.04.2021 Hirsitaloteollisuuden kehitys jatkuu vahvana Lue lisää >
31.03.2021 Suomi, maailman onnellisin maa - missä on asumisen laatu? Lue lisää >
16.03.2021 Pientalorakentaminen kasvussa Lue lisää >
09.12.2020 Syyswebinaari 2020 Lue lisää >
27.11.2020 Hiilineutraali rakentaminen ja asuminen on mahdollista jo nyt Lue lisää >
12.06.2020 Hirsiomakotitalojen markkinaosuus on edelleen kasvussa Lue lisää >
07.04.2020 Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana Lue lisää >
06.04.2020 SUOMEEN RAKENNETAAN MAAILMAN ENSIMMÄINEN HIILINEUTRAALI ASUINALUE Lue lisää >
24.03.2020 Muurame on Vuoden pientalomyönteisin kunta 2020 Lue lisää >
15.11.2019 Syyseminaari 2019 Lue lisää >
08.11.2019 Tuhannen vuoden talo hirrestä -kilpailu tuotti hyviä ideoita Lue lisää >
24.09.2019 Hirsitaloteollisuus hakee aluetta hiilineutraalille rakentamishankkeelle Lue lisää >
05.09.2019 Hirren ympäristöseloste julkistettiin Jyväskylän Puumessuilla Lue lisää >
18.07.2019 Hirsitalojen kysyntä kasvaa Lue lisää >
09.07.2019 Kipinän hirsinen kyläkoulu on sitonut hiilidioksidia jo 90 vuotta, nyt varasto kasvaa Lue lisää >
15.05.2019 Tuhannen vuoden talo hirrestä! Lue lisää >
16.04.2019 Kevätseminaarin antia Lue lisää >
11.04.2019 Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana Lue lisää >
11.04.2019 Jalo Poijula ja Esko Rintamäki Hirsitaloteollisuuden kunniajäseniksi Lue lisää >
09.04.2019 Hirsitaloteollisuus tähtää vahvaan kasvuun Lue lisää >
06.04.2019 Vuoden pientalomyönteisin kunta on Kontiolahti Lue lisää >
01.04.2019 Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi Lue lisää >
07.03.2019 Kevätseminaari ja vuosikokous Oulussa 9.-10.4.2019 Lue lisää >
18.12.2018 Hirsitaloteollisuuden Syysseminaari Tallinnassa 22.-23.11.2018 Lue lisää >
12.09.2018 Marko Saarelainen Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajaksi Lue lisää >
14.05.2018 Puutuoteteollisuuden tutkimustieto löytyy nyt yhdestä portaalista Lue lisää >
16.04.2018 Vuoden pientalomyönteisin kunta on Rusko Lue lisää >
14.04.2018 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 2018 Pudasjärven kaupungille Lue lisää >
11.04.2018 Hirsirakentaminen kasvussa - puun terveysvaikutuksista uusia näyttöjä Lue lisää >
11.04.2018 Esko Rintamäki jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n johdossa Lue lisää >
10.04.2018 Vuosikokousseminaari 2018 Lue lisää >
12.03.2018 Äänestä Suomen pientalomyönteisin kunta Lue lisää >
07.03.2018 Hirren käyttö kasvaa julkisessa rakentamisessa - hirsi menestyy myös arkkitehtikilpailuissa! Lue lisää >
11.01.2018 Uudet asetukset 1.1.2018 Lue lisää >
27.12.2017 Syyseminaari 2017, ohjelma ja esitykset Lue lisää >
19.12.2017 Syysseminaarin 2017 avaus Lue lisää >
19.12.2017 Ministeri Tiilikaisen terveiset Lue lisää >
18.12.2017 Pudasjärven hirsikoulun ensimmäisestä kouluvuodesta hyvät kokemukset Lue lisää >
17.12.2017 Vähähiilisen rakentamisen tiekartta; Suomi hiilineutraali maa 2045 mennessä Lue lisää >
14.12.2017 Rakentamisen hiilijalanjälkilaskennan kehittämiseen etsitään pilotteja Lue lisää >
13.12.2017 Hirsirakentamisen suunnittelukilpailu Lue lisää >
09.11.2017 Hirsitalot asuntomessukävijöiden mieleen Lue lisää >
02.05.2017 Vuosikokousseminaarin satoa Lue lisää >
12.04.2017 Hirsitaloteollisuus ry jatkaa Esko Rintamäen johdolla Lue lisää >
10.04.2017 Siilinjärvi on Suomen pientalomyönteisin kunta Lue lisää >
16.11.2016 Vuoden 2016 Puupalkinto Pudasjärven hirsikampukselle Lue lisää >
14.11.2016 Uudet energiamääräykset kurittavat eniten ekologista omakotirakentamista Lue lisää >
11.11.2016 Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 2016 on pidetty Lue lisää >
20.07.2016 Hirsirakentaminen hyvässä nosteessa – uusien hirsitalojen markkinaosuus jo lähes 20 % Lue lisää >
26.05.2016 Hiilijalanjäljen pienentäminen on päätavoite, malttia energiatehokkuusvaatimuksiin Lue lisää >
19.05.2016 Hirsirakentaminen on osa kansallista biotalousstrategiaa – vai onko? Lue lisää >
06.05.2016 Puulla myönteisiä vaikutuksia sisäilman laatuun Lue lisää >
24.04.2016 Suomalaiset haluavat asua edelleenkin pientaloissa Lue lisää >
19.04.2016 Hirstaloteollisuuden puheenjohtajana jatkaa Esko Rintamäki Lue lisää >
22.10.2015 Hirsitaloteollisuus ry:n edunvalvonta tiivistyy Lue lisää >
23.04.2015 Vuosikokouksessa positiivinen vire Lue lisää >
07.04.2015 Hirren käyttö julkisessa rakentamisessa kasvussa Lue lisää >
27.11.2014 Kahvila Birgitta Hernesaari on Vuoden Hirsirakennus 2014 Lue lisää >
29.09.2014 Hirsirakennusten hyvä sisäilma ja kosteustekninen turvallisuus kiinnostavat rakennuttajia Lue lisää >
11.06.2014 Hirsitalojen markkinaosuus tasaisessa kasvussa Lue lisää >
25.02.2014 Eurooppalainen hirsitaloteollisuus: Rakennuksen koko elinkaaren vaikutus hiilijalanjälkeen huomioitava EU:n tulevissa rakennusmääräyksissä Lue lisää >
07.11.2013 Honkatalojen valmistama moderni pientalo voitti vuoden 2013 hirsirakennuskilpailun Lue lisää >
02.07.2013 Päiväkoteja rakennetaan yhä useammin hirrestä Lue lisää >
07.05.2013 Hirsitaloissa sisäilman laatu ja ympäristötekijät korostuvat Lue lisää >
28.11.2012 Pudasjärven hirsikorttelihankkeen yhteydessä tutkittiin hirsitaloasukkaiden asumisterveyttä ja -tyytyväisyyttä Lue lisää >
08.11.2012 Hirsisetin valmistama moderni piilopirtti voitti vuoden 2012 hirsirakennuskilpailun Lue lisää >
31.10.2011 Vuoden 2011 hirsirakennus -kilpailun voitti Honkarakenteen Lokki-huvila Lue lisää >
31.10.2011 Ekotehokkaaksi todettu hirsitalo täyttää uudet energiatehokkuusmääräykset Lue lisää >
24.03.2009 Tuore tutkimus hirsiseinän elinkaaresta kertoo: Hirsitalon ympäristövaikutukset suotuisia Lue lisää >
22.01.2009 Hirsitaloteollisuus valmistautunut energiatehokkuuden vaatimuksiin Lue lisää >