vieritä alas
31.10.2011

Ekotehokkaaksi todettu hirsitalo täyttää uudet energiatehokkuusmääräykset

Hirsirakentamisen tulevaisuus näyttää valoisalta myös heinäkuussa 2012 voimaan tulevien energiatehokkuusmääräysten valossa. Ympäristöministeriö on myöntänyt uusien hirsirakenteisten asuinpientalojen seinille ja kokonaisenergiankulutusta kuvaavalle E-luvulle omat vertailuarvot, jotka ovat hieman muita rakennuksia korkeammat.

Ministeriö perustelee päätöstä hirsirakentamisen vähäisellä ympäristökuormituksella. Myös teollisen hirsirakentamisen jatkuvuus halutaan varmistaa, sillä 210 miljoonan euron liikevaihdollaan suomalainen hirsitaloteollisuus edustaa merkittävää teollisuusalaa, jonka tuotannosta lähes puolet viedään ulkomaille.

Moderni hirsi on yhä suositumpi myös omakotitalojen materiaalina. Tänä vuonna hirsitalojen osuus teollisesti valmistetuista omakotitaloista on 12 %, kun se kymmenen vuotta sitten oli 8 %.

Hirsitalot rakennetaan tiiviiksi

Uudisrakennuksia koskevien uusien määräysten isoin muutos koskee siirtymistä kokonaisenergiatarkasteluun, jossa otetaan huomioon mm. rakennuksen käyttämän energian muoto. Määräykset ohjaavat energian säästöön ja kannustavat siirtymistä uusiutuvan energian, kaukolämmön ja mm. varaavan takan käyttöön. Lämmitysmuodon valinnalla voidaan vaikuttaa energiatehokkuuden laskennassa vertailuarvona käytettävään E-lukuun.

Nykytekniikalla toteutetun hirsirakennuksen ilmatiiveys on yhtä hyvä kuin höyrynsulkumuovilla varustetun runkorakenteisen talon. Huolellisesti rakennetuissa hirsitaloissa päästään ilmatiiveydessä arvoihin 0,5 - 1,5, mitä voidaan pitää kiitettävinä. Parhaimmillaan hirsitaloista mitatut n50 luvut ovat olleet jopa alle passiivirakentamisen vaatimusta n50 =0,6.

"Hirsirakennus poikkeaa muista materiaaleista tehdyistä rakennuksista lähinnä vain ulkoseinien rakenteen osalta, sanoo Hirsitaloteollisuus ry:n asiamies, arkkitehti SAFAMatti Alasaarela. "Hirsitalossa on paljon puuta, jopa kaksinkertainen määrä normaaliin runkorakenteiseen taloon verrattuna. Puu on tunnetusti ekologisin käytettävissä oleva rakennusmateriaali".

Massiivinen hirsiseinä on rakenteeltaan yksinkertainen ja turvallinen ja sillä on monia hyviä ominaisuuksia. Hirsiseinä ei homehdu, sen ääneneristyskyky on hyvä ja se tasaa sisäilman lämpö- ja kosteustilojen vaihteluja. Tampereen Teknillisen Yliopiston tekemässä tutkimuksessa (Tiina Sahakari, Timo Kalema, 2010) hirren massan vaikutus vuotuiseen lämmitysenergiankulutukseen on jopa 5 %. Jäähdytysenergiankulutukseen vaikutus on vielä suurempi, jopa 50 %. Lisäksi ilman koneellista jäähdytystä olevissa taloissa hirren massa alentaa kesäajan maksimilämpötiloja 2 – 3 asteella.

Hirsi on ekologinen seinärakenne

Nykyaikaisten hirsitalojen teollinen valmistusprosessi tuottaa energiaksi soveltuvaa puujaetta enemmän kuin valmistuksessa käytetään energiaa. Hirsitaloilla on lisäksi pitkä elinkaari. Oikein rakennettuina ne kestävät hyväkuntoisina jopa satoja vuosia. Hirsitalot sitovat massiiviseen puurakenteeseen paljon hiilidioksidia, mikä vähentää ilmakehän kasvihuonekaasuja. Keskikokoi¬sen hirsitalon nettonielu on noin 40 tonnia hiilidioksidia, joka vastaa keskivertoperheen 20 vuoden autoilun aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Puun ekologisuus on maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu tosiasia. Puun pitkäaikaiskäyttö vaikuttaa suoraan ilman hiilidioksidin määrään silloin kun puu on hankittu kestävän periaatteen mukaisesti hoidetusta metsästä.

"Esimerkiksi Ranskassa on ryhdytty konkreettisiin toimiin puun käytön edistämiseksi rakentamisessa. Maaliskuussa 2010 hyväksytty laki velvoittaa puutuotteiden käyttämiseen kaikessa uudisrakentamisessa. Laki on laadittu puun käytön myönteisten ilmastovaikutusten vuoksi", Matti Alasaarela kertoo.

Rakennuksiin sitoutunut hiilidioksidi lasketaan mukaan Ranskan Kioton pöytäkirjan mukaiseen päästövähennysten tavoitteeseen. Vaadittu puun määrä on suhteutettu talon lattiapinta-alaan ja vähimmäisvaatimus vaihtelee talon käyttötarkoituksen mukaan. Eniten puuta edellytetään käytettäväksi asuinrakennuksissa. Laki edellyttää, että käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Hirsirakennuksen käyttötarkoitus ratkaisee

Suomen energiatehokkuusmääräyksissä 2012 hirsirakennukset on jaoteltu käyttötarkoituksen mukaan: asuinpientaloihin ja majoituselinkeinon käyttöön tarkoitettuihin loma-asuntoihin, yksityisiin loma-asuntoihin, joissa on kokovuotiseen käyttöön suunniteltu lämmitysjärjestelmä, sekä kesäisin käytettäviin perinteisiin loma-asuntoihin.

Uudet määräykset koskettavat edellä mainituista ainoastaan yli 50-neliöisiä lämmitettyjä rakennuksia, joihin on suunniteltu yli 17 asteen lämpötilaa ylläpitävä kokovuotinen lämmitysjärjestelmä.

Hirsirunkoisissa omakotitaloissa ulkoseinän rakennepaksuuden on jatkossakin oltava vähintään 180 mm, jolloin lämpöhäviöiden tasauslaskelmissa käytetään vertailu U-arvoa 0,40 W(m²K). Muilla materiaaleilla vastaava U-arvovaatimus on 0,17 W/(m²K). Yksityiseen vapaa-ajan käyttöön rakennettavissa kakkoskodeissa on hirsirakenteen keskimääräisen paksuuden oltava jatkossa vähintään 130 mm.

Suurin osa hirsirunkoisista omakotitaloista rakennetaan tällä hetkellä 200 - 275 mm hirrestä. Alalla on kehitetty monia hirsien välisten saumojen ja muiden rakenteiden liittymäkohtien tiiveyttä lisääviä teknisiä ratkaisuja. Noin 50 % uusista hirsitaloista lämpiää maalämmöllä, myös varaava takka rakennetaan lähes jokaiseen taloon. Aurinkoenergian käyttöä hirsitalon käyttöveden lämmityksessä esiteltiin Kokkolan asuntomessuilla 2011.

Lisätietoja:

Hirsitaloteollisuus HTT Ry, puheenjohtaja Jalo Poijula, puh. 040 5411 986, asiamies Matti Alasaarela, puh.040 5168 224, sähköposti: info@hirsikoti.fi

Lataa lehdistötiedote tästä

Lehdistötiedotteet

15.05.2024 Kuopio ja Tuusula vuoden pientalomynteisimmät kunnat Lue lisää >
27.03.2024 Seminaarin antia Kalajoella 21.3.2024 Lue lisää >
21.02.2024 Vuosikokous ja seminaari Kalajoella 20.-21.3.2024. Ilmoittaudu viimeistään 6.3.2024. Lue lisää >
29.11.2023 HERÄTYS! Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 voidaan unohtaa mikäli rakentamisen säädös- ja asetusohjausta ei saada kuntoon. Rakentamislaki ja siihen liittyvät asetukset pitäisi olla voimassa 1.1.2025. Lue lisää >
01.11.2023 Eikö kuntia ja valtiota kiinnosta verotulot? Lue lisää >
08.04.2023 Vuosikokousseminaari Pyhällä 30.-31.3.2023 Lue lisää >
08.12.2022 My Town! -loppuraportti on julkaistu Lue lisää >
13.10.2022 Pientalot kaupungissa - Asuntopolitiikan ja kaavoituksen käyttämätön resurssi Lue lisää >
10.03.2022 Kevätwebinaari 2022 on pidetty. Katso esitykset täältä. Lue lisää >
09.02.2022 Hyvä olon keskus Pirtti Lue lisää >
24.11.2021 Syysseminaarin 2021 satoa Lue lisää >
13.11.2021 Hirsirakenteiden maanjäristysmitoitus Lue lisää >
02.09.2021 Mitä kuntapäättäjän tulisi tietää rakentamisesta Lue lisää >
11.05.2021 Oulu ja Lieto vuoden pientalomyönteisimmät kunnat 2021 Lue lisää >
09.04.2021 Kevätwebinaari 2021 on pidetty. Katso webinaari. Lue lisää >
08.04.2021 Hirsitaloteollisuuden kehitys jatkuu vahvana Lue lisää >
31.03.2021 Suomi, maailman onnellisin maa - missä on asumisen laatu? Lue lisää >
16.03.2021 Pientalorakentaminen kasvussa Lue lisää >
09.12.2020 Syyswebinaari 2020 Lue lisää >
27.11.2020 Hiilineutraali rakentaminen ja asuminen on mahdollista jo nyt Lue lisää >
12.06.2020 Hirsiomakotitalojen markkinaosuus on edelleen kasvussa Lue lisää >
07.04.2020 Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana Lue lisää >
06.04.2020 SUOMEEN RAKENNETAAN MAAILMAN ENSIMMÄINEN HIILINEUTRAALI ASUINALUE Lue lisää >
24.03.2020 Muurame on Vuoden pientalomyönteisin kunta 2020 Lue lisää >
15.11.2019 Syyseminaari 2019 Lue lisää >
08.11.2019 Tuhannen vuoden talo hirrestä -kilpailu tuotti hyviä ideoita Lue lisää >
24.09.2019 Hirsitaloteollisuus hakee aluetta hiilineutraalille rakentamishankkeelle Lue lisää >
05.09.2019 Hirren ympäristöseloste julkistettiin Jyväskylän Puumessuilla Lue lisää >
18.07.2019 Hirsitalojen kysyntä kasvaa Lue lisää >
09.07.2019 Kipinän hirsinen kyläkoulu on sitonut hiilidioksidia jo 90 vuotta, nyt varasto kasvaa Lue lisää >
15.05.2019 Tuhannen vuoden talo hirrestä! Lue lisää >
16.04.2019 Kevätseminaarin antia Lue lisää >
11.04.2019 Marko Saarelainen jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajana Lue lisää >
11.04.2019 Jalo Poijula ja Esko Rintamäki Hirsitaloteollisuuden kunniajäseniksi Lue lisää >
09.04.2019 Hirsitaloteollisuus tähtää vahvaan kasvuun Lue lisää >
06.04.2019 Vuoden pientalomyönteisin kunta on Kontiolahti Lue lisää >
01.04.2019 Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi Lue lisää >
07.03.2019 Kevätseminaari ja vuosikokous Oulussa 9.-10.4.2019 Lue lisää >
18.12.2018 Hirsitaloteollisuuden Syysseminaari Tallinnassa 22.-23.11.2018 Lue lisää >
12.09.2018 Marko Saarelainen Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajaksi Lue lisää >
14.05.2018 Puutuoteteollisuuden tutkimustieto löytyy nyt yhdestä portaalista Lue lisää >
16.04.2018 Vuoden pientalomyönteisin kunta on Rusko Lue lisää >
14.04.2018 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 2018 Pudasjärven kaupungille Lue lisää >
11.04.2018 Hirsirakentaminen kasvussa - puun terveysvaikutuksista uusia näyttöjä Lue lisää >
11.04.2018 Esko Rintamäki jatkaa Hirsitaloteollisuus ry:n johdossa Lue lisää >
10.04.2018 Vuosikokousseminaari 2018 Lue lisää >
12.03.2018 Äänestä Suomen pientalomyönteisin kunta Lue lisää >
07.03.2018 Hirren käyttö kasvaa julkisessa rakentamisessa - hirsi menestyy myös arkkitehtikilpailuissa! Lue lisää >
11.01.2018 Uudet asetukset 1.1.2018 Lue lisää >
27.12.2017 Syyseminaari 2017, ohjelma ja esitykset Lue lisää >
19.12.2017 Syysseminaarin 2017 avaus Lue lisää >
19.12.2017 Ministeri Tiilikaisen terveiset Lue lisää >
18.12.2017 Pudasjärven hirsikoulun ensimmäisestä kouluvuodesta hyvät kokemukset Lue lisää >
17.12.2017 Vähähiilisen rakentamisen tiekartta; Suomi hiilineutraali maa 2045 mennessä Lue lisää >
14.12.2017 Rakentamisen hiilijalanjälkilaskennan kehittämiseen etsitään pilotteja Lue lisää >
13.12.2017 Hirsirakentamisen suunnittelukilpailu Lue lisää >
09.11.2017 Hirsitalot asuntomessukävijöiden mieleen Lue lisää >
02.05.2017 Vuosikokousseminaarin satoa Lue lisää >
12.04.2017 Hirsitaloteollisuus ry jatkaa Esko Rintamäen johdolla Lue lisää >
10.04.2017 Siilinjärvi on Suomen pientalomyönteisin kunta Lue lisää >
16.11.2016 Vuoden 2016 Puupalkinto Pudasjärven hirsikampukselle Lue lisää >
14.11.2016 Uudet energiamääräykset kurittavat eniten ekologista omakotirakentamista Lue lisää >
11.11.2016 Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 2016 on pidetty Lue lisää >
20.07.2016 Hirsirakentaminen hyvässä nosteessa – uusien hirsitalojen markkinaosuus jo lähes 20 % Lue lisää >
26.05.2016 Hiilijalanjäljen pienentäminen on päätavoite, malttia energiatehokkuusvaatimuksiin Lue lisää >
19.05.2016 Hirsirakentaminen on osa kansallista biotalousstrategiaa – vai onko? Lue lisää >
06.05.2016 Puulla myönteisiä vaikutuksia sisäilman laatuun Lue lisää >
24.04.2016 Suomalaiset haluavat asua edelleenkin pientaloissa Lue lisää >
19.04.2016 Hirstaloteollisuuden puheenjohtajana jatkaa Esko Rintamäki Lue lisää >
22.10.2015 Hirsitaloteollisuus ry:n edunvalvonta tiivistyy Lue lisää >
23.04.2015 Vuosikokouksessa positiivinen vire Lue lisää >
07.04.2015 Hirren käyttö julkisessa rakentamisessa kasvussa Lue lisää >
27.11.2014 Kahvila Birgitta Hernesaari on Vuoden Hirsirakennus 2014 Lue lisää >
29.09.2014 Hirsirakennusten hyvä sisäilma ja kosteustekninen turvallisuus kiinnostavat rakennuttajia Lue lisää >
11.06.2014 Hirsitalojen markkinaosuus tasaisessa kasvussa Lue lisää >
25.02.2014 Eurooppalainen hirsitaloteollisuus: Rakennuksen koko elinkaaren vaikutus hiilijalanjälkeen huomioitava EU:n tulevissa rakennusmääräyksissä Lue lisää >
07.11.2013 Honkatalojen valmistama moderni pientalo voitti vuoden 2013 hirsirakennuskilpailun Lue lisää >
02.07.2013 Päiväkoteja rakennetaan yhä useammin hirrestä Lue lisää >
07.05.2013 Hirsitaloissa sisäilman laatu ja ympäristötekijät korostuvat Lue lisää >
28.11.2012 Pudasjärven hirsikorttelihankkeen yhteydessä tutkittiin hirsitaloasukkaiden asumisterveyttä ja -tyytyväisyyttä Lue lisää >
08.11.2012 Hirsisetin valmistama moderni piilopirtti voitti vuoden 2012 hirsirakennuskilpailun Lue lisää >
31.10.2011 Vuoden 2011 hirsirakennus -kilpailun voitti Honkarakenteen Lokki-huvila Lue lisää >
31.10.2011 Ekotehokkaaksi todettu hirsitalo täyttää uudet energiatehokkuusmääräykset Lue lisää >
24.03.2009 Tuore tutkimus hirsiseinän elinkaaresta kertoo: Hirsitalon ympäristövaikutukset suotuisia Lue lisää >
22.01.2009 Hirsitaloteollisuus valmistautunut energiatehokkuuden vaatimuksiin Lue lisää >